Az előrehaladott emlőrák Európa-szerte

Az előrehaladott emlőrák-térkép interaktív eszköz: pillanatfelvétel az előrehaladott emlőrákkal kapcsolatos legfontosabb megállapításokról, melyeket a kampány európai kutatásából gyűjtöttünk össze.

Az egyes országokra jellemző legfontosabb adatok eléréséhez egyszerűen csak válassza ki az alábbi interaktív menüből a megtekinteni kívánt információt.

Dánia

Az „Itt vagyunk Most” – betegek és gondozóik körében végzett – felmérés további adatokat tárt fel az előrehaladott emlőrák valós hatásairól, tovább gazdagítva a betegséggel kapcsolatos ismereteinket.

  • A kérdőívet megválaszolók (betegek és gondozók) száma összesen: 304
  • A kérdőívet kitöltők (betegek és gondozók) száma Dániában: 10

Dánia

AZ ELŐREHALADOTT EMLŐRÁK EGYÉNRE GYAKOROLT HATÁSA

20%

A szorongást vagy depressziót tapasztaló előrehaladott emlőrákos betegek vagy gondozók aránya1

AZ ELŐREHALADOTT EMLŐRÁK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSA

78%

Az olyan betegek vagy gondozók aránya, akiknek a betegségük közvetlen következményeként változtatniuk kellett a munkaviszonyukon1

LÁTHATATLAN GAZDASÁG

0%

Az előrehaladott emlőrákos betegek házimunkára fordított idejének csökkenése a diagnózisa után1

AZ ELŐREHALADOTT EMLŐRÁKOS BETEGEK TÁMOGATÁSI IGÉNYE

0%

Azoknak az előrehaladott emlőrákos nőknek a aránya, akik a diagnózis után támogatást kaptak betegcsoportoktól1

TÁRSADALMI HATÁS

40%

Az olyan, előrehaladott emlőrákos betegek aránya, akik szerint a társadalom negatívan ítéli meg őket1

GAZDASÁGI HATÁS

30%

Az olyan betegek vagy gondozók aránya, akik az előrehaladott emlőrák diagnózisa miatt a háztartás bevételének csökkenését tapasztalták1

30%

Az olyan, előrehaladott emlőrákos betegek vagy gondozóik aránya, akik többet költenek további gyógyszerekre, mert rosszabbodott az állapotuk1

ISMERETEINK AZ ELŐREHALADOTT EMLŐRÁKRÓL

84%

A megkérdezettek aránya , akik nem tudták pontosan definiálni az előrehaladott emlőrákot2

Kérem, vegyék figyelembe Dániával kapcsolatban, hogy a kutatás nem reprezentatív, egy átfogó összegzést tartalmaz a kapott eredményekről.

* A felmérés koncepciója azt tette lehetővé, hogy a válaszadók a százalékos értékek megadott tartományai közül válasszanak.

  1. Insight Research Group. „Itt és most” betegek és gondozók részvételével végzett európai felmérés (2013). London: Insight Research Group
  2. Közvélemény-kutatás, One Poll, a Novartis Onkológia támogatásával (2013)
  3. Egészségügyi szakemberek körében végzett felmérés, Synergy Research Group, a Novartis Onkológia támogatásával (2014)