Kampania
Tu i Teraz

Kampania Tu i Teraz to paneuropejska inicjatywa koncentrującą się na problematyce zaawansowanego raka piersi. Jest wspierana przez liczne grono uznanych ekspertów z zakresu medycyny oraz dziedzin pokrewnych. Kampania składa się z szeregu pobudzających do myślenia, kreatywnych akcji mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zaawansowanego raka piersi oraz zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi muszą na co dzień zmagać się pacjentki żyjące z tą chorobą. Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach kampanii Tu i Teraz mają przyczynić się do poprawy poziomu opieki i do zapewnienia długoterminowego wsparcia tej grupie kobiet. Kampania Tu i Teraz powstała z inicjatywy firmy Novartis Oncology.

Międzynarodowe wytyczne nie gwarantują kobietom z zaawansowanym rakiem piersi dostępu do programów opieki i wsparcia na takim poziomie, jak ten oferowany pacjentkom z wczesnymi postaciami nowotworu piersi1,2. Dysponujemy również coraz liczniejszymi dowodami wskazującymi na to, że wśród pacjentek z zaawansowanym stadium choroby istnieją i nadal pogłębiają się potrzeby społeczne i psychologiczne3.

Kampania Tu i Teraz odkrywa nowe aspekty związane z zaawansowanym rakiem piersi i pokazuje problemy życia codziennego kobiet zmagających się z tą postacią nowotworu w celu wspólnego pokonania barier utrudniających pacjentkom dostęp do optymalnej opieki i wsparcia.

  1. Cardoso F, et al. 1st international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC1), The Breast 2012, doi: 10.1016/j.breast.2012.03.003
  2. Cardoso F. Metastatic breast cancer patients: the forgotten heroes! The Breast 2009; 18:271-2 (Editorial)
  3. Parle, M, Gallagher, J, Gray, C, Akers, G, Liebert, B. From evidence to practice, factors affecting the specialist breast care nurse’s detection of psychosocial morbidity in women with breast cancer. Psycho-oncology 2001; 10: 503-510

Prawie dwie trzecie
(63 %) kobiet...

przyznaje, że ich zmagania
z chorobą spotykają się
z niezrozumieniem ze strony otoczenia*.

*Wyniki jednosondażowego badania opinii społecznej, przeprowadzonego na zlecenie firmy Novartis Oncology (2013 r.).

70% ...

pacjentek podkreśla,
że bardzo trudno jest znaleźć grupę wsparcia dla kobiet
z zaawansowanym rakiem piersi*.

*Wyniki jednosondażowego badania opinii społecznej, przeprowadzonego na zlecenie firmy Novartis Oncology (2013 r.).