Krajobraz zaawansowanego raka piersi

Interaktywna mapa Europy umożliwia szybkie dotarcie do kluczowych danych dotyczących zaawansowanego raka piersi i łatwe porównanie
ich pomiędzy poszczególnymi krajami biorącymi udział w kampanii Tu i Teraz.

Wybierz kategorię z menu po prawej stronie, by uzyskać dane z kraju, który cię interesuje.

Odsetek pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi oraz ich opiekunów, którzy doświadczyli niepokoju lub depresji.

Spadek czasu (w proc.) poświęcanego przez kobiety na prace domowe po rozpoznaniu zaawansowanego raka piersi.

Odsetek pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, które uważają, że ze względu na swoją chorobę są negatywnie postrzegane przez społeczeństwo.

Odsetek kobiet z zaawansowanym rakiem piersi oraz ich opiekunów objętych badaniem, którzy odnotowali spadek dochodów gospodarstwa domowego w związku z rozpoznaniem zaawansowanej postaci nowotworu.
Odsetek kobiet z zaawansowanym rakiem piersi oraz ich opiekunów objętych badaniem, którzy odnotowali wzrost kosztów związanych z leczeniem po stwierdzeniu progresji choroby.

Odsetek kobiet z rozpoznaniem zaawansowanego raka piersi, które otrzymały wsparcie od organizacji pacjenckich.

Odsetek respondentów, którzy nie umieli poprawnie zdefiniować terminu zaawansowany rak piersi.

Francja65%

Francja50%

Francja63%

Francja
47%55%

Francja17%

Francja76%

Włochy58%

Włochy73%

Włochy47%

Włochy
53%50%

Włochy3%

Włochy74%

Hiszpania45%

Hiszpania30%

Hiszpania57%

Hiszpania
48%55%

Hiszpania13%

Hiszpania37%

Szwecja85%

Szwecja50%

Szwecja40%

Szwecja
65%20%

Szwecja40%

Szwecja25%

Polska33%

Polska43%

Polska40%

Polska
65%73%

Polska10%

Polska25%

Grecja31%

Grecja15%

Grecja60%

Grecja
73%24%

Grecja7%

Grecja72%

Dania40%

Dania0%

Dania40%

Dania
30%30%

Dania0%

Dania84%

  1. Insight Research Group. Badanie sondażowe przeprowadzone wśród pacjentek i ich opiekunów w ramach kampanii Tu i Teraz (2013). Londyn: Insight Research Group.
  2. Wyniki jednosondażowego badania opinii społecznej, przeprowadzonego na zlecenie firmy Novartis Oncology (2013 r.).